รายละเอียด

ชุดเครื่องมือหมอฟัน Dental Clinic

เป็นของเล่นบทบาทสมมติ เพื่อสร้างจินตนาการในบทบาทสมมุติ ในการเป็นคุณหมอฟัน

มาพร้อมกับอุปกรณ์การทำฟันสำหรับเล่นตรวจฟันคนไข้ ถอนฟัน อุดฟัน

ได้แก่ ฟัน คีม แปรง ที่คีบ ที่อุดฟัน เข็มฉีดยา ยา สายกระปุกน้ำเกลือ แว่นตาฯ

ให้น้องๆหนูๆได้เรียนรู้ เกี่ยวกับสุขภาพปากและฟัน

สร้างจินตนาการในการเป็นหมอฟัน สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน

และเพิ่มทักษาการเรียนรู้ ได้เป็นอย่างดี สามารถตรวจได้สมจริง

ขนาดของอุปกรณ์แต่ละชิ้น ยาว 13 ซ.ม.

ขนาดกล่อง กว้าง 35 ยาว 45 สูง 7 ซ.ม.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 0.50 kg
ขนาด 45 × 35 × 7 cm