“เด็ก กับ ของเล่น”

เป็นของคู่กัน เพราะของเล่น มิใช่แค่เป็นของที่ให้เด็กเล่นเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น แต่ของเล่น ยังช่วยในเรื่องของพัฒนาการด้านต่างๆ ของตัวเด็กด้วย ของเล่นชิ้นแรกของลูก ก็คือพ่อแม่ ซึ่งถือว่าเป็นของเล่นที่ดีที่สุดของเด็ก 

ของเล่นเสริมพัฒนาการ

มีจำหน่ายในท้องตลาดมากมาย เวลาที่ผู้ปกครองเลือกซื้อให้ลูกต้องเลือกให้สอดคล้องและเหมาะกับวัย ทั้งนี้ใช่ว่ามีของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการแล้ว จะได้ไม่ต้องมาเล่นกับลูก การเล่นกับลูกมีความสำคัญมาก เพราะสิ่งที่พ่อแม่เล่นกับลูกจะติดอยู่ในความทรงจำตลอดไป และยังช่วยหล่อเลี้ยงคำว่า “ชีวิต” ให้มีความหมายยิ่งขึ้น

รถดุ๊กดิกแพนด้า
เรื่องล่าสุด